Tel. 026-66 05 25 växel
Mån–tors kl 8–16, fre kl 8–12
(lunchstängt kl 12–13)

Nyheter

Vi har en ny hemsida

Vi är jätteglada att vi nu kan presentera vår nya hemsida.
Egentligen är inte så mycket nytt utan vi har putsat på detaljerna
som förhoppningsvis ska underlätta för dig att hitta det du söker.
Vi vill också passa på att tacka Mats Rigglöv på Extrude som hjälpt oss med arbetet.
Gå gärna in och bekanta dig med vår nya hemsida.

Nyheter

SRF Nyheter

Regeringen har beslutat att inrätta ett Förenklingsråd på Tillväxtverket som ska identifiera och föreslå förenklingsåtgärder i syfte att minska företags regelbörda och kostnader till följd av regler.

Tillväxtanalys rapporterar att antalet konkurser i mars i år ökade med 39 %  jämfört med mars 2023. 874 företag gick i konkurs, det högsta antalet i mars månad sedan slutet av 90-talet.

Riksdagen har tagit beslut om att bilförsäljare fr.o.m. den 1 juli 2024 har informationsskyldighet till konsumenter om klimatpåverkan för nya personbilar vid försäljning eller långtidsuthyrning