Våra tjänster

Hos oss får du själv välja vilka tjänster du vill ha. Självklart har vi allt som behövs, men det är inte ovanligt att våra kunder utför visst arbete själva. Det kan till exempel vara fakturering. Några av våra kunder vill bara ha hjälp med bokslut och konsultation. Tack vare vår IT-plattform kan du välja det som just du vill ha hjälp med. Du kommer åt systemet och alla rapporter via internet. Om du skulle vilja fördjupa dig eller lära dig att själv sköta vissa saker har vi utbildningar inom de flesta av våra tjänster.

Vi är starkt förankrade i Gävle med omnejd och här finns också våra kunder. Vi har nära till alla och vi är ofta ute och jobbar hos våra uppdragsgivare med det de vill ha hjälp med och med deras programvara. Vi tar hand om alla typer av bolagsformer; aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor, kooperativ och ideella föreningar. Tveka inte att ta kontakt med oss eller kom förbi på en fika.

Redovisning – Ekonomins kärnaRedovisning – Ekonomins kärna

Redovisning är så att säga hjärtat i ditt företags ekonomi. Det är samtidigt ganska tidsödande och kräver en hel del kunskaper. Vi tar hand om hela din redovisning, från löpande bokföring till bokslut och årsredovisningar.

Bokföring. Vi tar hand om dina kvitton och fakturor och ser till så att de blir bokförda löpande.
Löpande redovisning. Vi sköter redovisningen åt dig så att du kan ägna dig åt annat.
Månads- och periodbokslut. Att stämma av ekonomin med jämna mellanrum är viktigt för att få koll på hur verksamheten går.
Bokslut och årsredovisningar. Vi ser till att dina uppgifter når berörda parter, till exempel banker och myndigheter i tid. Du får kontinuerlig uppföljning och har kontroll på vad som händer med ekonomin.

För mer information kontakta: Gunilla Noreng

Löneadministration – För dig och din personalLöneadministration – För dig och din personal

Alla vi som jobbar här kan sköta din löneadministration. Dessutom är en av oss auktoriserad lönekonsult. Vi har mycket god kännedom om olika typer av avtal och lång erfarenhet från olika branscher. Vi erbjuder också enklare HR-tjänster.

Beräkning och utbetalning. Vi ser till att dina anställda och Skatteverket får sina pengar i tid.
Semesterlöner. Vi ordnar så att semesterlönerna betalas ut, och håller reda på semesterlöneskulden.
Skatter och avgifter. Vi sköter deklarationer och betalningar av arbetsgivaravgifter och källskatt.
Kontrolluppgifter. Vi ser till att alla kontrolluppgifter kommer i tid till Skatteverket.
Pensionsadministration. Om du ditt företag har en pensionsplan för de anställda ser vi till att den administreras.
Enklare HR-tjänster. Vi hjälper till med anställningsavtal, tjänstgöringsintyg, intyg till A-kassan och rapportering till SCB.

För mer information kontakta: Gunilla Noreng

Administration – Ordning och reda på alla handlingarAdministration – Ordning och reda på alla handlingar

Administration kan ta mycket tid av kärnverksamheten. Den är av många att betrakta som ett nödvändigt ont. Vi kan sköta stora delar av den åt dig. Då behöver du dessutom inte anställa administrativ personal. Självklart kan du välja vilka administrativa tjänster du vill.

Fakturering. Vi skickar ut dina fakturor och bevakar dem.
In- och utbetalningar. Vi ser till att dina in- och utbetalningar löper smidigt.
Arkivering. Dina räkenskaper ska arkiveras i 7 år, vi kan hjälpa dig med det.

För mer information kontakta: Gunilla Noreng

Konsultation – Vi har kunskapen du behöverKonsultation – Vi har kunskapen du behöver

Med rätt vägledning finns det många vinster att göra med företagets ekonomi. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i med redovisningstjänster. Vi har stor erfarenhet av att arbeta i Gävle och med företag i Gävle-regionen så vi vet hur det lokala näringslivet fungerar. Vi kan därför erbjuda konsultation inom en rad viktiga områden som kan förändra och stärka ditt företag på många sätt.

Ekonomistyrning. Vi sköter till exempel likviditetsprognoser och bedömer dina kunders kreditrisker.
Resultatuppföljning. Vi håller dig uppdaterad med hur resultatet ser ut.
Budgetering. Vi hjälper dig att budgetera resultat och likviditet.
Inkomstdeklarationer. Vi ser till att din och företagets deklaration kommer till Skatteverket i tid.
Skattefrågor. Skattelagstiftningen kan vara snårig. Men med rätt planering kan det finnas mycket besparingar att göra.
Bolagsbildning. Om du behöver bilda ett bolag, till exempel ett dotterbolag eller holdingbolag hjälper vi till med registrering och annan adminsitration.
Rådgivning. Om du till exempel behöver låna, leasa eller investera ger vi dig råd om hur du ska göra.
Ägarförändringar. Generationsskifte, ny delägare? Sälja företaget? Vi kan råda dig!