Regeringen presenterar en extra ändringsbudget för 2022 som innehåller förslag om kompensation till  hushåll och privatpersoner för höga el- och drivmedelspriser samt stöd till jordbruket och yrkesfisket.