Bolagsverket uppmärksammar på de varningssignaler som finns för att minska risken för att ett företag blir kapat.