Regeringen har presenterat en förteckning över propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2024 under återstoden av riksmötet.