Skatteverket har publicerat föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering som träder i kraft den 1 september 2023.