Riksdagen sa nej till vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Regeringen uppmanas återkomma med förslag om sänkt skatt för pensionärer och s.k. gas i pensionssystemet.