Statistikmyndigheten (SCB) uppger att 32% av personer med funktionsnedsättning och 37% personer med nedsatt arbetsförmåga har upplevt någon typ av diskriminering i arbetslivet.