Regeringen har tillsatt en utredning om karensavdraget och sjuklönen som ska ta ställning till behovet av att ändra reglerna.