Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet med förslag på nya skatteregler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.