Kronofogden har med hjälp av polisen utmätt tillgångar motsvarande 70 mkr från personer med skulder i enlighet med den nya lag som trädde i kraft den 1 augusti 2022.