Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat att en amerikansk trust inte motsvarar en svensk familjestiftelse och utbetalning från trusten ska inte beskattas som periodiskt understöd.