Skatteverket har publicerat två ställningstaganden gällande fördelning av intäkts- och kostnadsposter i spärrbeloppsberäkningen vid avräkning utländsk skatt.