Regeringen föreslår en effektivare och modernare källskatt på utdelning samt nya krav på att lämna uppgifter på individnivå om den som är skattskyldig.