Arbetsförmedlingens prognoser visar att möjligheterna till jobb är ofta stora inom yrken där det krävs en högskoleutbildning både på kort och lång sikt.