Arbetsförmedlingen ser att efterfrågan på utbildad arbetskraft är fortsatt hög. Många yrken där efterfrågan bedöms bli stor i framtiden kräver eftergymnasial utbildning.