Den tillfälliga lagen för bolags- och föreningsstämmor, även kallad den tillfälliga stämmolagen, som tillkom under pandemin för att minska smittspridningen av covid-19 upphör vid årsskiftet.