Riksdagen har beslutat att bedömningarna och besluten från Försäkringskassan (FK) gällande arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska göras mer transparenta och begripliga.