Skatteverket har beslutat de allmänna råden om avdrag för ökade levnadskostnader som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2024.