Skatteverkets rättsliga bedömning av godkännande som registrerad avsändare för tobaksskatt vid fusion av aktiebolag.