Svensk Försäkrings rapport visar att tjänstepensionen fyller en allt större del av den totala pensionen. Under 2022 utgjorde tjänstepensionen 22 procent av den totalt utbetalda pensionen.