Kommittén för den pågående utredningen om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag får ett tillägg med att i 3:12-reglerna se över främjandet av entreprenörskap, särskilt för SME företag.