Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har bedömt att ett bolag inte ska beskattas för överföring av teckningsoptioner till anställda för att kunna leverera aktier i ett personaloptionsprogram.