Skatteverkets nya föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter träder i kraft den 1 september 2022 och tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2023 och därefter vid särskild fastighetstaxering till och med 2025.