Skatteverkets nya föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering som tillämpas 2023 träder i kraft den 1 september 2022