Statistikmyndigheten (SCB) rapporter att antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år  i september 2023 var 5 303 000,jämfört med september 2022.