Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att att andelen arbetslösa uppgick till 8,1 % sam att antalet tidsbegränsat anställda fortsätter minska under februari.