Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år  i nov 2023 uppgick till 5 180 000, en ökning med 20 000 personer jämfört med nov år 2022.