Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år ökar i augusti och 5 336 000. Det är en ökning med 36 000 personer jämfört med augusti 2022.