Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet sysselsatta personer under Q2 2023 i åldern 15 till 74 år uppgick till 5 202 000, 63 000 fler personer jämfört med motsvarande period 2022.