Sverige tar över som ordförande i Nordiska ministerrådet från och med den 1 januari 2024 och kommer särskilt prioritera att underlätta för företag och människor att verka över gränserna.