Sveriges medborgare har generellt en positiv inställning till Artificiell intelligens, AI, något som undersökningen Svenska Folket och AI visar.