Kammarkollegiet rapporterar att Sveriges varuimport från Ryssland minskat med 90 procent sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes, största procentuella minskningen i hela EU.