Finansdepartementets prognos om den svenska ekonomiska utvecklingen är att inflationen väntas nå målet under året trots försämrad arbetsmarknad och stigande arbetslöshet.