Riksbankens prognos är att inflationen sjunker under 2024 men under inflationsmålet med försvagad arbetsmarknad och arbetslösheten upp till 8,5%. Riksbanken planerar räntesänkningar.