Statistikmyndigheten (SCB) presenterar augustis konjunkturklocka som visar att konjunkturläget är svagare än normalt, tio av tretton indikatorer låg under sin långsiktiga trend.