Konjunkturinstitutet (KI) sänker sin prognos för BNP till 0,9 % i år, 0,5 procentenheter lägre jämfört med förra prognosen. Nästa år är prognosen för svensk ekonomi 1,2 % i tillväxt.