Statistiska Centralbyrån rapporterar att producentprisindex steg med 0,7 procent från december 2021 till januari 2022. Importpriserna och exportpriserna hade de högst uppmätta årstakterna på 30 år.