Bestämmelserna kring  s.k. superförmånsrätt förändras delvis från och med den 1 augusti 2022. Superförmånsrätt omfattar vissa fordringar som uppkommer under en företagsrekonstruktion.