Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 3,75 med eventuell ytterligare sänkning två eller tre gånger under kommande halvår.