Riksbanken väljer att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent med syfte att få ner inflationen och värna inflationsmålet .