Riksbanken höjer styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent för att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid. Beslutet om styrräntan tillämpas från den 3 maj 2023.