Regeringen föreslår en ny regel som ska stoppa handel med underskottsföretag.