Regeringen har beslutat om att införa ett nytt tillfälligt stöd för lätta ellastbilar. Även små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kommer kunna få ett utökat stöd.