Riksbanken meddelar att konjunkturen är stark och att inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser.