Riksdagens talman Andreas Norlén inleder processen med att ta fram förslag till ny statsminister. Magdalena Andersson leder under tiden, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering.