Regeringen föreslår tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt under en begränsad tidsperiod.