Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande avräkning utländsk skatt och vad som krävs för att spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kr.