Statistikmyndigheten (SCB:s) arbetskraftsundersökning visar att det går snabbare för utrikes födda i Sverige att få sitt första arbete jämfört med samma grupp i EU-länder.