Riksdagen har beslutat om att kravet på att räkenskapsinformation som bevaras i original under en viss tid tas bort efter den 1 juli 2024 förutsatt att materialet finns digitaliserat.